Prosessikillan alumniksi voit liittyä, kun olet valmistunut diplomi-insinööriksi prosessitekniikan koulutusohjelmasta. Prosessikillan alumnitoiminnan tarkoituksena on edistää yliopstion ja alumnien välistä vuorovaikutusta ja toimia yhteytenä killan ja alumnien välillä.

Alumnitoiminnan avulla voidaan edistää prosessitekniikan osaajien verkostoitumista ja luoda uusia kontakteja sekä alumnien kesken että nykyisiin prosessitekniikan opiskelijoihin. Killan nykyiseen alumnitoimintaan kuuluvat mm. vanhusten sitsit, valmistuneiden sauna sekä vuosikurssitapaamiset. Lisäksi alumnit ovat aina tervetulleita akillan järjestämiin tapahtumiin.

Prosessikillan alumnien pääasiallisena viestintäkanavana toimii killan alumnien sähköpostilista. Liityttyäsi alumnilistalle, saat alumneja koskevat tiedotteet sekä kutsut tapahtumiin suoraan sähköpostiisi. Prosessikillan alumnyryhmät löytyvät myös LikenInistä, Facebookista sekä yliopiston alumniverkostosta.

Alumnitoimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Mikäli sinulla on palautetta tai kehitysideoita, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: alumnivastaava(at)prosessikilta.fi

 

 

Yhteistyökumppanit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

       

 

       

Monday the 16th. .