Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmissa on vuodesta 2011 lähtien toiminut kurssikohtaisen palautteenkeruun rinnalla palautteenkäsittelyryhmä PAKKI, jonka avulla on pyritty varmistamaan palautteen keruu ja käsittely myös niissä tapauksissa, joissa kurssikohtaiset palautteet eivät toimi tai ole mielekkäitä.  Ryhmän erityisenä tavoitteena on ollut perustutkintovaiheen (TkK ja DI) koulutuksen kehittäminen palautteen perusteella. PAKKI koostuu viidestä henkilöstä: koulutusalajohtajasta, Prosessi- ja Ympäristörakentajakillan oltermanneista sekä opintovastaavista.

Käytännössä palautteen käsittely tarkoittaa sitä, että ensin jokaisesta ryhmän käsiteltäväksi tuodusta palautteesta keskustellaan ja arvioidaan, onko kyse yksittäisestä kommentista vai laajemminkin opiskelijoiden keskuudessa vallitsevasta näkemyksestä. Keskustelun lopuksi päätetään yhdessä, millaisiin toimenpiteisiin palautteen pohjalta tulisi ryhtyä. Kaikista palautteista keskustellaan tapaamisissa, ja niissä päätetään, mitkä palautteet vaativat toimenpiteitä ja mitkä eivät. Palauteet voivat olla myös positiivisia ja nekin viedään eteenpäin kurssien vastuuopettajille.

 

Siirry antamaan palautetta

 

Palautetta voi myös laittaa osoitteeseen opintovastaava(at)prosessikilta.fi tai kirjoittamalla kiltahuoneella olevaan PAKKI-vihkoon. Palaute menee PAKKIin anonyymisti. Kirjoita palautteeseen myös kurssin nimi sekä vastuuopettaja.

Yhteistyökumppanit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

       

 

       

Friday the 20th. .