Alumnit

Prosessikillan alumniksi voit liittyä, kun olet valmistunut diplomi-insinööriksi prosessitekniikan koulutusohjelmasta. Prosessikillan alumnitoiminnan tarkoituksena on edistää yliopiston ja alumnien välistä vuorovaikutusta ja toimia yhteytenä killan ja alumnien välillä.

Alumnitoiminnan avulla voidaan edistää prosessitekniikan osaajien verkostoitumista ja luoda uusia kontakteja sekä alumnien kesken että nykyisiin prosessitekniikan opiskelijoihin. Killan nykyiseen alumnitoimintaan kuuluvat mm. vanhusten sitsit, vanhusten sauna sekä vuosikurssitapaamiset. Lisäksi alumnit ovat aina tervetulleita killan järjestämiin tapahtumiin.

Prosessikillan alumnien pääasiallisena viestintäkanavana toimii killan alumnien sähköpostilista. Liityttyäsi alumnilistalle, saat alumneja koskevat tiedotteet sekä kutsut tapahtumiin suoraan sähköpostiisi. Prosessikillan alumnyryhmät löytyvät myös LinkedInistä, Facebookista sekä yliopiston alumniverkostosta.

Alumnitoimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti. Mikäli sinulla on palautetta tai kehitysideoita, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: alumnivastaava(at)prosessikilta.fi

Vuosikurssitapaamiset

Vuosikurssitapaamiset ovat hyviä tilaisuuksia tavata vanhat opiskelukaverisi ja muistella yhdessä opiskeluaikoja. Jos haluat tavata oman vuosikurssisi, ota yhteyttä killan alumnivastaavaan, joka auttaa yhteystietojen etsimisessä sekä tapaamisen järjestämisessä. Vuosikurssitapaamisia on mahdollista järjestää yliopiston tiloissa, jolloin voitte samalla tutustua myös sekä koulutusohjelman että killan nykytoimintaan ja -tiloihin.