Prosessitekniikka on monipuolinen kokonaisuus perusteollisuuden tarvitsemaa diplomi-insinööriosaamista. Suunnittelu- ja mallintamistaidot ovat keskeisiä taitoja, joita koulutuksessa opitaan. Termodynamiikka, aineen-, liikkeen- ja lämmönsiirtoilmiöt sekä mekaaniset, kemialliset ja fysikaaliset yksikköprosessit ovat koulutuksen perusta. Tämä tapa opettaa prosessitekniikkaa varmistaa osaamisen joustavuuden ja muuntuvuuden, eikä opintojen aikana rajaa tulevaisuutta liian tarkasti yhden asian asiantuntijuuteen.

Prosessitekniikka kattaa Suomen suurimmat teollisuudenalat: metalli-, kemian- ja metsäteollisuuden. Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat prosessitekniikan koulutuksen kantavia teemoja. Oulun prosessitekniikan suuri vahvuus ja erikoisuus on kemiantekniikan, automaatiotekniikan ja ympäristötekniikan yhteenliittymä.

DI-opinnoissa opintosuuntia on neljä: Automaatiotekniikka, Biotuotteet, Kemiantekniikka sekä Prosessimetallurgia. Kandidaattiopinnoista voi myös saumattomasti siirtyä opiskelemaan Rikastustekniikkaa Kaivos- ja rikastustekniikan DI-ohjelmaan. 

Tulevaisuuden mahdollisuuksia prosessitekniikan diplomi-insinöörinä on rajattomasti. Valmistuneella on valmiudet kehittää olemassa olevia teknologioita entistä paremmiksi sekä luoda kokonaan uusia ja ennen näkemättömiä ratkaisuja.

Tämä on kokonaisuus, johon on mukava ohjata opiskelijoita perehtymään. Miksi näin? Koska työllisyys on alalla hyvä, eikä meidän tarvitse antaa tyhjiä lupauksia. Opiskelijoilla on loistavat kesätyömahdollisuudet. Työharjoittelu laajentaa teoriaosaamista hyvin ja on tärkeä osa opintoja. Lisäksi prosessikilta auttaa rakentamaan jo opiskeluaikana hyviä verkostoja. Kilta ja tutkinto-ohjelma ovat tiiviissä yhteistyössä, mikä mahdollistaa opiskelijan vaikutusmahdollisuudet kaikissa kehittämistoimissa.

Tervetuloa iloiseen ja innovatiiviseen prosessilaisten joukkoon!

Saara Luhtaanmäki

Opintoneuvoja, Erikoissuunnittelija 

saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi 

puh. 040 834 5796/029 448 2371 

Työhuone PR112 

Vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 13-14 Zoomissa https://oulu.zoom.us/my/saaranohjaus 

 

Prosessitekniikan koulutus perustuu ilmiöihin ja niiden hallintaan, joten se on luonteeltaan hyvin yleispätevää. Keskeistä koulutuksessa on myös menetelmäosaaminen, joka on tarpeellista työelämässä tehtävästä riippumatta.  Prosessitekniikan koulutuksessa saavutettu osaaminen ei vanhene monen muun osaamisen tavoin, koska se on lähtökohtaisesti uutta luovaa. Aina löytyy uusia kohteita, joihin opittua voidaan soveltaa.

Prosessitekniikka on tulevaisuuden kannalta keskeinen insinööritieteen ala, koska se liittyy usein hyvin suuren mittakaavan aine- ja energiavirtoihin, joilla on globaalia merkitystä. Monia tulevaisuuden haasteita ratkaistaessa tarvitaan aivan uudenlaisia tuotteita ja prosesseja ja paine näiden kehittämiseen on kaiken aikaa kasvamassa. Suomessa prosessitekniikka muodostaa vahvan perustan vientiteollisuudellemme toisaalta prosessiteollisuuden tuotteiden ja toisaalta sen tarvitseman teknologian ja palvelujen viennin kautta.

Opiskelijalle prosessitekniikka tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoiselle työuralle, joka alkaa jo opiskelun aikana. Pakollisen työharjoittelun vaatimia harjoittelupaikkoja on yleensä hyvin saatavilla  ja niiden tarjoama palkkataso on aivan omaa luokkaansa muiden alojen harjoittelupalkkoihin verrattuna. Työtilanne valmistumisen jälkeen on niinikään hyvä ja usein ensimmäinen työpaikka löytyy työnantajalta, jonne diplomityökin on tehty, ja varsin usein kyseinen työnantaja on tullut tutuksi jo työharjoittelun yhteydessä.

Prosessitekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät usein työuransa alussa teollisuuden tutkimus- , tuotekehitys- , suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Varsin nopeasti toimenkuvaan tulee mukaan edellä mainittujen asiantuntijatehtävien lisäksi taloudellista vastuuta sekä esimies- ja johtotehtäviä. Prosessitekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet monipuolisesti eri alojen yrityksiin ja julkiselle sektorille ja viime vuosina ilahduttavan moni on menestynyt myös itsenäisenä yrittäjänä. Useimmat työnantajat ovat kansainvälisesti toimivia yrityksiä, joten kansainvälisen työuran luomiseen on myös erinomaiset mahdollisuudet.

 

Jukka Hiltunen

Koulutusalajohtaja

jukka.hiltunen (at) oulu.fi

puh. 0294 482438
Työhuone TF328