Killan pelisäännöt

Killan yhteiset pelisäännöt

Oulun yliopiston Prosessikilta ry on yhdenvertainen kilta. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n jäsen:

 1. Ei puhu pahaa.
 2. Kuuntelee muiden mielipiteitä ja ymmärtää erilaisia näkökulmia.
 3. Ei painosta päihteiden käyttöön.
 4. Käyttäytyy asiallisesti ja tarkastelee aktiivisesti omaa toimintaansa.
 5. Omaa hyvät käytöstavat.
 6. Ylläpitää tervettä Teekkarihenkeä.
 7. Pyytää ja antaa anteeksi.
 8. Ei häiritse ja edistää aktiivisesti häirinnän vastaista ilmapiiriä.
 9. On tukena kiltalaisille ja opiskelukavereille.
 10. Puuttuu häirintään ja ilmoittaa häirinnästä häirintäyhdyshenkilölle.
 11. Nauttii opiskeluajastaan omilla ehdoillaan sekä edellä mainittujen sääntöjen ja Suomen lakien mukaisesti.

Liittymällä killan jäseneksi hyväksyt yhteiset pelisäännöt, ja lupaudut noudattamaan niitä aktiivisesti.

Killan pelisääntöjen rikkomuksista tullaan huomauttamaan ja jopa rankaisemaan. Rangaistuksina voivat toimia porttikielto kiltahuoneelle ja killan tapahtumiin tietylle ajanjaksolle tai killasta erottaminen määräajaksi tai pysyvästi.