Fuksisanasto

Tämä pilke silmäkulmassa koostettu sanasto koostuu opiskelijaslangissa – myös Prosessikillassa –  esiintyvistä käsitteistä ja termeistä. Sanaston tarkoitus on auttaa fuksia/fuksinmielistä ymmärtämään jokapäiväistä terminologiaa ja helpottaa opiskelijayhteisöön integroitumista. Lisää sanastoa löydät sinulle jaetusta Fuksiopuksesta sekä OTYn nettisivuilta.

Sanasto päivittyy aina joskus.

 

A

Aktiivi
Yleisnimitys luottamustehtäviä hoitavalle luonnolliselle henkilölle.

Akateemiset Alkajaiset
Akateemiset alkajaiset eli AA on Ympäristörakentajakillan sekä OPTIEMin järjestämä tapahtuma. Tapahtuma järjestetään yleensä ensimmäisinä kouluviikkoina.

Appro
Tapahtuma, jossa kerätään passiin merkintöjä ennalta määrätyistä baareista, kahviloista tai muista suorituspaikoista. Approille lähdetään suorittamaan tutkintoa. Eri tutkintoihin vaaditaan eri määrä merkintöjä. Passia vastaan osallistuja ansaitsee haalarimerkin.  

Arkkitehtikilta
Oulun Arkkitehtikilta ry on arkkitehtiopiskelijoiden eli arkkareiden kilta. Killan nimi lyhentyy muotoon ARK. Arkkareiden haalareiden väri on luonnonvalkoinen, kilta omistaa hienon saunallisen Kiltatalon Pikisaaressa ja ovat myös vanhin Oululainen Teekkarikilta.

Assistentti
Assarit pitävät laskuharjoituksia ja auttavat tehtäväpulmien ratkaisuissa myös preppauksissa sekä jeesaavat kurssien järjestelyissä ns. apuopettajina. Osa on opiskelijoita, osa valmistuneita ja töissä yliopistolla.

Asunto
Pidempiaikaiseen oleskeluun ja henkilökohtaisiin huoltotoimenpiteisiin suunnattu tila, useimmiten joko solu-asunto tai oma kämppä. Oulussa opiskelija-asuntoja välittää PSOAS.

 

B

Bileet
Yleisnimitys tapahtumalle, johon liittyy yhteisöllistä hauskanpitoa. Lokaatio, ajanjakso sekä luonne vaihtelevat suuresti. Eri toimijat järjestävät lukuvuoden aikana käytännössä joka viikko erilaisia bileitä, joissa voi käydä tuulettumassa ja tutustumassa eri alojen opiskelijoihin.

Bumerangi
Harjoitustyö tai työseloste, joka palautuu opiskelijalle korjattavaksi, syystä tai toisesta.

 

D

Darts
Urheilulaji, jossa heitetään tikkoja seinään kiinnitettyyn pyöreään tauluun. Oululaisten Teekkareiden keskuudessa Darts:in harrastamista edistää Tikkaklubi Ratikka, joka on tiettävästi Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva Darts-yhdistys. Prosen takahuoneesta löytyy Darts-taulu, joka on ahkerassa käytössä luentotauoilla sekä tiistai-iltaisin pelattavassa Tikkatiistaissa.

Diplomi-insinööri
Dippa-inssi on teknis-tieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Dipl.ins. / DI / Master of Science (Technology) / M.Sc. (Tech.)

Dippa
Diplomityö  on diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon opinnäytetyö, laajuus 30 op. Tehdään usein ulkopuolisen yrityksen palkkatyössä, ja voi avata ovet pitempiaikaiseen työsuhteeseen.

 

E

Etkot
Tapahtuma, jossa valmistaudutaan henkisesti ja joskus myös fyysisesti varsinaisiin juhliin siirtymiseen. Etkoilua kannattaa erityisesti harrastaa kavereiden kämpillä!

Excursio
Seuramatka, jonka tarkoituksena on oppia uutta. Prosessikillan excut suuntautuvat usein alan yrityksiin ja tuotantolaitoksiin, joiden yhteydessä vieraillaan ulkopaikkakuntalaisten Teekkareiden luona. Killan excukohteissa on aina nollatoleranssi, ja fukseille suunnatulle Fuksiexculle osallistuminen on usein syyslukukauden kohokohtia!

 

F

Finanssi
Oulun yliopiston kauppatieteiden opiskelijain eli kyltereiden ainejärjestö ja samalla Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun kattokilta. Finanssin haalarit ovat violetit.

Fuksi
Kaikki ensimmäisen vuosikurssin yliopisto-opiskelijat alasta riippumatta. Lähimmän fuksin löydät peilistä.

Fuksi-info
Syyslukukauden alussa opintonsa aloittaneille järjestettävä informaatiopainotteinen tilaisuus, johon osallistumista suositellaan vahvasti.

Fuksilakki
Teekkarilakin esiaste, joka jaetaan fukseille syyskuun viimeisenä päivänä seremonioiden kera ja jonka tarkoitus on opetaa fukseille Teekkarilakin käyttöön liittyvät perinteet. Oululaisella fuksilakilla on pitkät juuret, ja sitä kohdellaan samalla arvokkuudella kuin Teekkarilakkia. Lukuvuoden päätyttyä fuksilakki jää tarpeettomaksi ja sille suodaan hautajaiset aitoon viikinki-tyyliin.

Fuksiopus
OTYn jakama tiivis tietopaketti tekniikan ja arkkitehtuurin opintojaan aloittavalle fuksille. Fuksiopuksen saat pienryhmänohjaajaltasi syyskuussa. Lue, sisäistä ja säilytä. 

Fuksipassi
Fuksipassiin kerätään suoritusmerkintöjä, jonka kautta fuksi tutustuu Teekkarikulttuurin värikkääseen maailmaan. Suoritusmerkintöjä saa mitä moninaisimmista asioista: luottamustehtävien hoitamisesta, läsnäoloista eri tilaisuuksissa, opintojen suorittamisesta sekä muustakin Teekkarihengen osoittamisesta. Ks. Fuksipiste.

Fuksipiste
Fuksipisteet ovat todisteena osasuorituksista, joita fuksi kerää fuksipassiin ja joiden tarkoituksena on tutustuttaa sekä aktivoida mukaan Teekkaritoimintaan. Kerättyään tietyn määrän pisteitä, fuksille myönnetään Wappuna  arvonimi Teekkari. Pistemäärät löytyvät fuksiopuksesta sekä fuksipassista. Eniten fuksipisteitä kerännyt voittaa arvostetun Superfuksi-tittelin itselleen.

Fuksisuunnistus
OTYn järjestämä tekniikan ja arkkitehtuurin alan pienryhmien välillä käytävä rastisuunnistus, jonka tarkoitus on kohottaa pienryhmän yhteishenkeä ja pyrkiä kisan voittoon kekseliäillä rastisuorituksilla. Kilpailun ohessa tutustutaan Oulun kaupunkiin. Kisa päättyy yhteiseen illanviettoon, Fuksisuunnistuksen Jatkoihin.

 

H

Haalari
Jokaisella ainejärjestöllä on oman värisensä haalarit, joiden selässä olevan logon perusteella erotat eri alojen opiskelijat toisistaan. Erittäin kätevä asuste, joita on tapana koristella mm. haalarimerkeillä. Prosessikillan haalarit ovat (alkujaan) puhtaanvalkoiset, mutta patinoituvat usein ajan.

Hallitus
Hallitus käyttää yhdistyksen operatiivista päätäntävaltaa ja toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Prosen 11-henkinen hallitus valitaan syksyisin järjestettävässä Vaalikokouksessa. Nämä on niitä kuuluisia hyviä hommia, joihin myös fuksi voi hakea.

Hallituskoppi
Kiltiksen takahuoneesta löytyvä työskentelytila, jossa hallituksen jäsenet ja toimarit voivat suorittaa toimeensa kuuluvia tehtäviä.

Hervanta
Kaupunginosa Tampereella, jossa sijaitsee Tampereen teknillinen yliopisto. ”Herwoodissa” opiskelee Prosen sisarkiltoja, joiden luona vieraillaan erinäisissä tilaisuuksissa ja jossa järjestetään Akateemisen Kyykän MM-kilpailut joka helmikuu.

Humanisti
Humanistisen alan opiskelija.

Humppakärry
“Humppis” on Prosessikillan itserakennettu liikkuva bilekanuuna, jonka lähestymisen havaitsee useimmiten pääasiassa ääniaalloitse.

Hurmos
OYY:n ja OSAKO:n järjestämä lukuvuoden avajaiset tapahtuma

 

I

Ikuisen Teekkarin hauta
Teekkaritalon pihalla sijaitseva muistomonumentti, jonka ääreen kokoonnutaan sitsien päättymisen yhteydessä veisaamaan Ikuisen Teekkarin laulua sekä kunnioittamaan Teekkariutta, joka ei sanonnan mukaan koskaan kuole.

Ikuisen Teekkarin laulu
Erityisen suurta arvostusta nauttiva Teekkarilaulu, joka tavataan laulaa aina juhlien, esimerkiksi sitsien, päättymisen yhteydessä seisoma-asennosta. Usein tavataan myös kääntää rintamasuunta Ikuisen Teekkarin hautaa kohden. Karjalalaisen kansanlaulun Kun minä kotoani läksin melodialla ja lähes samoilla sanoilla lauletaan kappaletta myös muilla paikkakunnilla.

Ilmoittautuminen
”ilmo” on rekisteröitymisrituaali, joka suoritetaan ajasta ja paikasta riippuen monin eri metodein yleensä johonkin tapahtumaan, esimerkiksi opintojaksolle taikka excursiolle.

Ilmoitustaulut
Ilmoitustauluilta löytyy sekä yliopiston, koulutusalan että yhdistysten toimintaa koskevia tiedotteita. Prosen ilmotaulu löytyy Prosessikäytävältä (sama josta kuljetaan kiltahuoneelle).

 

J

Jatkot
Etkojen negaatio, sijoittuu yleisesti päätapahtuman jälkeiselle ajanjaksolle, yleensä joko jonkun kämpille taikka erilliseen paikkaan.

Jäynä
Jäynät ovat huumorimielessä tehtyjä, usein teknologiaa hyödyntäviä harmittomia käytännön jekkuja, joiden tarkoituksena on tuottaa iloa ja naurua niin tekijöilleen, jäynän kohteelle kuin suurellekin yleisölle. Lisää jäynistä voit lukea täältä.

Jäynäkilpailut
Kilpailu, jonka voittaa se joukkue, joka on onnistunut tekemään parhaimmat jäynät. Oulussa järjestetään keväisin Paikalliset Jäynäkilpailut, jotka voittanut joukkue edustaa syksyisin tapahtuvassa Valtakunnallisessa Jäynäkilpailussa Oulua. Prosessikillan kunniakas jäynäperinne on kantanut joukkueitaan usein myös Valtakunnallisiin Jäynäkilpailuihin.

 

K

Kahvipassi
Kofeiini on piristävä alkaloidi, jonka vaikutuksiin pääset tutustumaan opiskelijaystävälliseen hintaan lunastamalla itsellesi kiltiksen kahvipassin. Kahvipassilla saat juoda kiltahuoneen kahvia oman kulutuksesi mukaan. Prosen fuksit saavat 1. syksyn kahvipassin ilmaiseksi!

Kandi
(Tekniikan) kandidaatin tutkinto, sen suorittanut henkilö tai varsinainen kandidaatin opinnäytetyö, hieman asiayhteydestä riippuen.

Kattokilta
Yhden tai useamman killan eli ainejärjestön muodostama yhdistys, joka yhdistää joko tiedekunnan tai laajemman oppialakokonaisuuden opiskelijat yhden organisaation alle. Kattokillat mm. ajavat jäsentensä etuja ja järjestävät yksin tai yhdessä erilaisia tapahtumia. Teekkarikillat muodostuvat tekniikan ja arkkitehtuurin alan kattokillan, Oulun Teekkariyhdistys ry:n. Ks. OTY.

Kilta
Kilta on yleinen nimitys Teekkareiden ainejärjestöille, joskin Oulussa myös muiden alojen ainejärjestöihin viitataan usein kiltoina. Killoilla on monia eri tehtäviä, ja ne toimivat saman alan opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Kiltahuone
Jokaisella killalla on oma kiltahuoneensa, jossa voi viettää aikaa luentojen välissä ja muutenkin. Prosen kiltis sijaitsee V2-portaikon kellarikerroksessa, ja naapurissa on OPTIEMin kiltahuone. Kiltiksen etuhuoneesta löytyy kahvinkeittimen ja naposteluita myyvän kioskin ohella mukavat nahkasohvat ja viihdejärjestelmät, takahuoneessa taas tavataan opiskella, pitää kokouksia ja heitellä Dartsia. Tervetuloa tutustumaan ja viihtymään!

Kesätyöt
Kevään ja syksyn väliin sijoittuva määräaikainen työharjoittelu, joka suoritetaan useimmiten alaan liittyvän yrityksen palkkalistoilla. Kesätöistä saat ansiotulojen lisäksi arvokasta työkokemusta, joka edesauttaa uran luomista. Kesätöiden hakeminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin, oma tuutor sekä TEK auttavat tässä.

Kirkkovenesoudut
KV-soudut ovat Prosessikillan järjestämä perinteinen kilpailu, jossa Oulun yliopiston ainejärjestöt ja yhteisöt kilpailevat Oulujoen herruudesta soutamalla kirkkovenein parin kilometrin mittaisen matkan. Kirkkovenesoudut avaavat Oululaisen Teekkariwapun ja ilta päättyy yökerhossa järjestettäviin Jälkisoutuihin.

Kokardi
Tunnus Teekkarilakin lipan yläpuolella. Oulussa joka Teekkarikillalla on oma kokardinsa; ts. kokardista erotat miltä alalta henkilö on. Hallituspesteissä toimineet kiinnittävät ns. hallituskokardin Teekkarilakin oikealla sivulla olevan tippaan, tupsun yläpuolelle. Oululaista Teekkarilakkia ei ole muuten lupa koristella.

Koneinsinöörikilta
Oulun yliopiston koneinsinöörikilta ry on konetekniikan opiskelijoiden kilta. Killan nimi lyhentyy muotoon KONE. Koneteekkareiden haalareiden väri on punainen, he omistavat & ylläpitävät useita kulkuneuvoja (Paloauto Ykä, Land Rover Mellakka, sammutusauto Korppu & moottoripyörä Jawa), ja ovat yksi suurimpia Teekkarikiltoja.

Kylteri
Kauppatieteiden opiskelija eli Finanssi ry:n jäsen.

Kyykkä
Vuosisatoja vanha karjalainen ulkopeli, jossa heittomailoilla eli kartuilla pyritään poistamaan pelineliön eturajalle sijoitettuja puisia sylinteriä, kyykkiä, mahdollisimman vähin heiton. Akateeminen Kyykkä on talvella pelattava versio, jota erityisesti korkeakouluopiskelijat pelaavat ja mittelevät paremmuuttaan niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla. Prosessikillasta on kasvanut useita Akateemisen Kyykän mestareita, ja Oulu perinteisesti dominoi myös vuosittaista Akateemisten Kyykän MM-kilpailua. Ks. OAMK

 

L

Labrat
Laboratorioissa suoritettavia pääasiassa opintoihin liittyviä harjoituksia ja töitä, esimerkiksi Kemian perustöiden kurssilla.

Lakki
ks. Teekkarilakki

lappeen Ranta
Kaupunki Saimaan rannalla, jossa sijaitsee Skinnarilan vapaavaltio, josta löytyy Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). LUT:ssa opiskelee niin ikään Prosen sisarkiltoja, joiden luona vieraillaan erinäisissä tilaisuuksissa.

Laskarit
Laskuharjoituksissa tehdään itsenäisesti ja ohjatusti matemaattisia tehtäviä, joiden suorittamisesta saa yleensä lisäpisteitä kurssisuoritukseen. Laskareissa käymistä suositellaan, sillä samoja tehtävätyyppejä esiintyy myös yleisesti tenteissä.

Laulaminen
Laulaminen on ihmisäänellä aikaansaatua musiikkia, joka syntyy äänihuulten värähtelystä. Teekkarit tykkäävät laulaa mieluummin kuin hyvin, ja erilaiset hyvinkin humoristiset laulut ovat usein osa erinäisiä Teekkarijuhlia. Tietyillä lauluilla on erityisasema, ks. Ikuisen Teekkarin laulu ja Teekkarihymni. Lauluja luodaan pääasiassa uudelleensanoittamalla tunnettuja melodioita ja aiheet voivat käsitellä lähes tulkoon mitä vain. Näitä kappaleita on koottu OTYn jakamaan Laulukaluun, jonka saa kun liittyy yhdistyksen jäseneksi.

Luento
Oppituntia muistuttava tilaisuus, jossa vanhempi tieteenharjoittaja jakaa rajallisen aihepiirin tietoa enemmän tai vähemmän jäsennellyssä muodossa eteenpäin. Luennot ovat kielten opintoja lukuun ottamatta yleensä vapaaehtoisia ja yleisiä tilaisuuksia, joihin osallistumista suositellaan ainakin opintojen aluksi.

 

M

MallasAppro
Prosessikillan järjestämä Appro eli baarikierros jonka ideana on kiertää baareja Oulun keskustassa, juoda mietoja alkoholijuomia sekä kerätä kisapassiin leimoja, tarkkojen sääntöjen mukaisesti. MAppro on tietojen mukaan Suomen toiseksi vanhin Appro, jota on järjestetty katkoitta vuodesta 1993 alkaen ja se on yksi syyslukukauden suurimpia tapahtumia Oulussa. Lue lisää: http://www.mallasappro.fi/

 

N

Napa
Yliopiston suurin lounasravintola, joka tarjoaa opiskelijahintaista ruokaa viiden muun ruokalan tapaan. Sijaitsee suurimpien luentosalien (L1 – L4) välimaastossa.

Noppa
Opintopiste, vastaa laskennallisesti 27 tunnin kurssityötä. Noppia kannattaa muistaa kerätä jotta tutkinto etenee ja Kela ei suutu.

N-vuosi
Diplomi-insinöörin koulutuksen tavoiteaika on viisi vuotta, jonka ylittänyttä aikaa kutsutaan N:neksi vuodeksi. N:en vuoden Teekkari on siis 6. tai korkeamman vuosiluvun opiskelija.

 

O

OAMK
Oulun Akateeminen Mölökky ja Kyykkäseura ry. Ylläpitää ja kehittää nimessä mainittujen lajien tunnettavuutta ja toimintaedellytyksiä Oulussa esimerkiksi järjestämällä kyykkäintroja, turnauksia sekä WCOK:in.

Opintoneuvoja
Opintoalan suunnittelija, jonka puoleen voi kääntyä tutkintoa koskevissa kysymyksissä. Prosen opintoneuvoja Saaran tervehdys löytyy Henkilökunnan tervehdys-osiosta.

Opiskelutila
Hiljainen tila, jossa Prosen ja YMPin opiskelijat voivat suorittaa opintojaan. Avoinna päiväsaikaan. Löytyy V2-portaikon kolmannesta kerroksesta, huone PR314-3

OPM / OPMx2
Oma Pullo Mukaan / Oma Pullo ja Pyyhe Mukaan, ts. BYOB tai BYOB sekä saunomiseen tarvitsemasi välineet.

OPTIEM
OPTIEM – Oulun tuotantotalousteekkarit ry on tuotantotalouden opiskelijoiden kilta. Killan nimi ja lyhenne OPTIEM tulee sanoista Oulu Presents The Industrial Engineering and Managament, mukaillen Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden järjestön ESTIEM-nimeä. Tutalaisten haalarit ovat mintunvihreitä ja he ovat Oulun Teekkarikilloista nuorin mutta eittämättä pöhisevät kaikista eniten!

Otaniemi
Kaupunginosa ja niemennokka Espoossa, jossa sijaitsee Aalto-yliopisto. Otaniemessä opiskelee useita Prosen sisarkiltoja, joita käydään tervehtimässä eri tilaisuuksissa. Otaniemellä on pitkä ja värikäs historia Teekkarikulttuurin saralla; Teekkarikylä vihittiin käyttöön 1952.

OTiT
Oulun Tietoteekkarit ry on tietotekniikkaa opiskelevien kilta. Killan nimi lyhentyy muotoon OTiT (huomaa pieni ”i”-kirjain). Tietoteekkareiden haalarit ovat mustat, heillä on vuokrattavissa astiasto eri tilaisuuksiin ja osaavat koodata vaikkapa maailman apokalypsiin syöksevän Skynetin.

OTY
Oulun Teekkariyhdistys ry. Oululaisten Teekkarikiltojen kattokilta, joka vaalii Oululaista Teekkarikulttuuria sekä toimii yhdyssiteenä Oulun yliopiston tekniikan alan opiskelijoiden ja kiltojen välillä.

OY
Oulun yliopisto, paikka jonne olet tullut suorittamaan diplomi-insinöörin perustutkintoasi.

OYY
Oulun yliopiston ylioppilaskunta, jonka jäsen jokainen Oulun yliopistossa perustutkintoa suorittava henkilö on. OYY tarjoaa jäsenilleen erilaisia etuja ja palveluita. Lisätietoja: http://www.oyy.fi/

 

P

Pienryhmä
Fuksit jaetaan ensimmäisenä päivänä 5-15 hengen ryhmiin, joiden tarkoitus on helpottaa yliopistoyhteisöön integroitumista ja varmistaa ettei kukaan jää yksin kysymyksiensä kanssa. Pienryhmää ohjaa Tuutori sekä avustaa Omaopettaja, joka on henkilökunnan edustaja ja auttaa opintoihin liittyvissä asioissa. Omaan pienryhmään (sekä toki muihinkin) kannattaa tutustua alusta alkaen, niin saat ympärillesi samojen asioiden kanssa painivia kurssitovereita.

Pikkujoulut
Killan pikkujoulut järjestetään syyslukukauden lopulla ja joissa vietetään iltaa toisten kiltalaisten kanssa ja vaihdellaan lahjoja. Herkulliset tarjottavat ja glögi viimeistelevät tämän perinteikkään tapahtuman, jonne pukeudutaan tummaan pukuun tai vastaavaan asuun.

Pilaaminen
Oulu pillaa aina kaiken. Humoristinen heitto, jonka alkuperä lienee jossain viime vuosikymmenen puolella, ja jota kuulee erityisesti ulkopaikkakuntalaisen suusta. Tietoteekkarit ovat jopa sanoittaneet aiheesta itseironisen stereotypioilla naureskelevan laulun, jossa asioita pilataan seitsemän killan voimalla.

Prose
Oulun yliopiston Prosessikilta ry on prosessitekniikan opiskelijoiden kilta. Killan nimi lyhennetään muotoon PROSE. Haalarit ovat (alkujaan) puhtaan valkoiset, kilta vuokraa tunnelmavaloja eri tilaisuuksiin sekä järjestää MallasAppron sekä Wapun avaavat Kirkkovenesoudut

Prose-Cup
Prosessikillan sisällä miteltävä lukuvuoden mittainen monilajinen turnaus, jossa kilpaillaan joko yksilöinä tai parina. Lajit vaihtelevat, mutta ovat yleensä sisältäneet seuraavat: sulkapallo, kyykkä, ruukki-cup, FIFA sekä Darts. Voittajan nimi kaiverretaan vasittuun pokaaliin.

Pruju Opinnoissa käytettävä luentomoniste, joka sisältää pääpiirteittäin kurssilla käsiteltävät asiat. Osalle kursseista prujun kokoaa luennoitsija, jolloin puhutaan myös kurssi- tai luentomonisteesta.

 

R

Ruukki-Cup
Kiltiksellä majaileva pöytäjalkapallo, jota pelataan ahkerasti eri turnauksissa ja muutenkin. Proselaisten jännetuppitulehduksen pääasiallinen aiheuttaja.

 

S

Sitsit
Ruotsista periytynyt akateeminen pöytäjuhla, jossa nautitaan ruoasta, juomasta, laulamisesta, yhdessäolosta ja ohjelmasta juhlistaen jotakin asiaa. Sitseillä on usein jokin teema, jonka mukaan pukeudutaan ja teema voi näkyä myös ohjelmassa, koristeluissa sekä tarjottavissa. Jos teemaa ei ole, pukukoodi on useimmiten miehillä tumma puku ja naisilla pikkumusta tai vastaava. Formaalista pukeutumisesta huolimatta sitsit eivät ole pönötysjuhlat, päinvastoin! Prosen fuksit pääsevät heti syyslukukaudella osallistumaan tähän juhlamuotoon vasituilla Fuksisitseillä, jonka ilmo täyttyy yleensä muutamassa hetkessä.

SYL
Suomen ylioppilaskuntien liitto, kaikkien yliopisto-opiskelijoiden ylin kattojärjestö joka tekee lainsäädännöllistä vaikuttamistyötä sekä edunvalvontaa. Sinäkin kuulut SYLliin oman ylioppilaskuntasi kautta.

Sähköinsinöörikilta
Sähköinsinöörikilta ry elektroniikan ja ja tietoliikennetekniikkan opiskelijoiden kilta. Killan nimi lyhentyy muotoon SIK. Sikkiläisten haalarit ovat sähkönsiniset, he järjestävät avointa Elektroniikkakerhoa ja Sikkiläisten saapumisen paikalle kuulee yleensä jo etukäteen Möykkäwaunujen sulosävelien ansiosta.

 

T

Teekkari
2. – N vuoden tekniikan tai arkkitehtuurin opiskelija, ja arvonimi joka saavutetaan suorittamalla fuksipisteitä.

Teekkarihymni
Teekkareiden tärkein ja kenties tunnetuin laulu, joka tavataan laulaa aina puolilta öin Teekkarijuhlien yhteydessä. Hymni lauletaan lähes samassa muodossa sekä samanaikaisesti myös muilla paikkakunnilla, ja se alkaa aina täydellisestä hiljaisuudesa sekä valaistuksettomuudessa. Oulussa Hymnin jälkeen on tapana laulaa oman killan laulu, muilla paikkakunnilla käytänteet vaihtelevat.

Teekkarilakki
Teekkareiden näkyvin ulkoinen tunnus on ylioppilaslakkia etäisesti muistuttava kesälakki, jonka oikealla puolella roikkuu naruun kiinnitetty tupsu. Teekkarilakin käyttöön liittyy tarkkoja sääntöjä ja perinteitä, jotka on syytä opetella fuksilakin avulla jotta Lakkia osaa myöhemmin kohdella oikealla arvokkuudella.

Teekkaritalo
Kuivasjärven rannalla sijaitseva vuokrakiinteistö, jonka OTY omistaa. Teekkaritalo on Oululaisen opiskelijakulttuurin keskuksia, jossa järjestetään paljon erilaisia tilaisuuksia ja juhlia ympäri vuoden, joten osoite Kalervontie 7 tulee varmasti tutuksi opiskeluvuosien varrella.

TEK
Tekniikan Akateemiset on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden sekä opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijajäsenyys on ilmainen, ja TEK tukee erilaisten opiskelijatapahtumien järjestämistä sekä neuvoo mm. työnhaussa ja työasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Tekniikan kandidaatti
Teknisen alan opiskelija, joka on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon tekniikan alalta (180op.). Tutkinto sisältää tietyt kurssit sekä kandidaatintyön.

Tekniikan ylioppilas
Teknisen alan opiskelija, joka ei ole valmistunut tekniikan kandidaatiksi, mukaan lukien alalle hyväksytyt henkilöt jotka eivät ole vielä aloittaneet opintojaan.

TellUs
Monipuolinen opinto-, kokous ja esiintymistila yliopiston keskellä.

Tempaus
Elämäniloinen joukkovoiman purskahdus, jolla herätetään kiinnostusta ajankohtaiseen aiheeseen ja tuotetaan hyvää mieltä kaikille osapuolille. Tempaus tehdään hyvässä hengessä niin että kaikilla on hauskaa, eikä se ole mielenosoitus. Tempauksilla voidaan esimerkiksi kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen, josta Wesibussi sekä jokasyksyiset ja -keväiset renkaanvaihtotempaukset ovat hyvä esimerkki.

Tentti
Koemuotoinen tilaisuus, jossa osoitetaan omaa perehtyneisyyttä ja soveltamistaitoja vastaamalla annettuihin kysymyksiin tietyssä aikarajassa.

Tenttiarkisto
Killan sivujen yhteydessä oleva tietokanta, johon on tallennettu kurssien edellisiä tenttejä. Arkiston avulla voit tutkia minkä tyyppisiä kysymyksiä tenteissä on aiemmin kysytty.

Toimari
Prosen toimarit (n-kappaletta) valitaan syksyisin järjestettävässä Vaalikokouksessa. Nämä on niitä kuuluisia hyviä hommia, joihin myös fuksi voi hakea.

Tupsufuksi
Teekkari jolla on lakissaan vain yksi solmu.

Tuutori

Tuutori on yliopiston palkkaama opiskelija, jonka tehtävä on toimia uusien opiskelijoiden eli fuksien opastajana, parhaana kaverina sekä tarvittaessa varaäitinä/-isänä. Hän opastaa sinut alasi ainejärjestön pariin sekä auttaa sinut pääsemään opintojesi alkuun. Tuutorilta voi kysyä mitä vain opintoihin ja niiden ulkopuolisiinkin asioihin liittyviä asioita! 

U

Urheilu
Aktiviteettia, joka ylläpitää ja kehittää fyysisen jaksamisen ohella henkistä jaksamista. Oulun yliopiston ja OAMK:n liikuntapalvelu UniMove järjestää opiskelijahintaisia urheiluvuoroja- ja kursseja ympäri vuoden, joihin voit osallistua maksamalla liikuntamaksun.

 

V

Voittamisen kulttuuri
Prosessikilta on aina ollut urheilullinen, ja tuppaa voittamaan urheilullisia tapahtumia. Sekä muutakin.

Vujut
Vuosijuhlat, eli jonkin asian kuten killan syntymäpäiväjuhlat. Vujuja voidaan viettää mitä erikoisimmilla tavoilla ja syillä, ja kohde voi olla myös eloton asia kuten Teekkaritalo. Tavanomaisin tapa on arvokkaalla teemalla järjestettävät pöytäjuhlat, joihin vedetään ykköset ylle taikka keksityn teeman mukaiset vujusitsit, jotka ovat aavistuksen rennompia tilaisuuksia.

 

W

Wappu
Vuoden päätapahtuma ja kaikkien opiskelijoiden yhteinen riemujuhla jolla juhlistetaan lukuvuoden päättymistä sekä kesän saapumista. Teekkareiden joulu, juhannus ja uusi vuosi samassa paketissa.

 

Y

Yhdistys
Luonnollisten henkilöiden jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistyksiä ovat esimerkiksi ainejärjestöt eli killat ja harrastejärjestöt. Näissä toimiminen on niitä kuuluisia hyviä hommia, joita suositellaan kaikille fuksista N-vuoden jarruun saakka.

YKHS
Ystävällinen KaunoHiihtoSeura ry. Edistää alppihiihtoharratusta Oulun yliopiston opiskelijoiden keskuudessa järjestämällä laskettelureissuja niin koti- kuin ulkomaillakin.

Ylioppilaskunta
Lakisääteinen yliopisto-opiskelijoiden muodostama julkisyhteisö, jolla on edunvalvonta- ja hallintotehtäviä yliopiston ja oman jäsenistönsä parissa. Jokainen Oulun yliopistossa perustutkintoa suorittava opiskelija on OYY:n jäsen.

Ympäristörakentajakilta
Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry on ympäristötekniikan sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijoiden kilta. Killan nimi lyhentyy muotoon YRK. Yrkkiläisten haalareiden pääväri on sininen, ja niissä on lisäksi puna-keltainen lahje sekä yläosa. Lisäksi YRK omistaa liikuteltavan saunan, jota näkee usein liikkeellä eri tapahtumissa.

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Tuottaa korkeakouluopiskelijoille yleis-, mielen- ja suunterveyden palveluita opiskelijaystävälliseen hintaan.

 

Ö

Ööpinen
Oulun Wappulehti, toimituksesta vastaa arkkareiden 4. vuosikurssi. Suomen toiseksi vanhin lajissaan, julkaistu vuodesta 1963 alkaen. Toimituksellinen linja on ollut kautta aikain yhteneväinen: alittaa edellisten vuosien taso sekä huumorin että maun puolesta.