TEEKKARIKULTTUURI

koko Teekkariyhteisön henkisten ja aineellisten saavutusten monipuolinen kokonaisuus, joka elää ja kehittyy aikansa sekä tekijöidensä mukana. Teekkarikulttuurin juuret ulottuvat aina vuoteen 1849, josta alkaen perinteet ovat olleen tärkeässä asemassa. Perinteiden pohjalta ja rinnalle kehittyy jatkuvasti uutta nähtävää ja koettavaa. Läpi historian keskiössä on ollut ilonpito sekä vahva yhteisöllisyys, jonka johdosta Teekkarikulttuuria on haastavaa pukea sanoiksi;
se pitää kokea.

TEEKKARI

Teekkari on yleisnimitys yliopistossa tekniikkaa tai arkkitehtuuria opiskelevalle henkilölle, joka on opiskellut alaa vähintään vuoden verran ja saavuttanut itselleen oikeuden käyttää arvonimeä Teekkari. Teekkarit ovat vekkuleita, luovia ja rohkeita otuksia jotka keksivät jatkuvasti uudenlaisia tapoja hauskuuttaa sekä itseään että ympäröivää yhteiskuntaa. Teekkarit tekevät myös paljon hyväntekeväisyyttä erilaisten tempausten muodossa, ja ovat aktiivisia toimijoita yliopistoyhteisössä. Tunnetuin tunnus on tupsullinen Teekkarilakki, sekä sittemmin muidenkin opiskelijoiden käyttöön levinneet haalarit. Teekkarin noin viiden vuoden mittainen koulutus johtaa diplomi-insinöörin tai arkkitehdin nimikkeeseen, mutta itse Teekkarius ei vanhene koskaan: kerran Teekkari – aina Teekkari!

EXCURSIOT

Excursio/Ekskursio/Excu/XQ/Kursio on seuramatka, jonka tarkoituksena on oppia uutta. Excursioilla tutustutaan yrityksiin sekä käydään usein tervehtimässä toisen paikkakunnan Teekkareita ja tutustutaan heidän Teekkarikulttuuriinsa. Prosessikillan excursioilla vieraillaan useimmiten eri tuotantolaitoksissa ja niitä järjestetään ympäri lukuvuoden niin fukseille kuin vanhemmillekin tieteenharjoittajille. Matkojen pituudet vaihtelevat muutamista tunneista useisiin päiviin ja kohteet sijoittuvat pääasiassa Suomen maa-, vesi- ja ilmatilaan, mutta tulevaisuudessa myös ulkomaille.

JÄYNÄ

Jäynät ovat huumorimielessä tehtyjä, yllätyksellisiä, usein teknologiaa hyödyntäviä harmittomia käytännön jekkuja, joiden tarkoituksena on tuottaa iloa ja naurua niin tekijöilleen, jäynän kohteelle kuin suurellekin yleisölle. Jäynän tarkoitus on saada ihmiset ottamaan arki vähemmän vakavasti ja herättää myös tietynlaista lähdekritiikkiä koettelemalla heidän herkkäuskoisuuttaan. Jäynä ei aiheuta mielipahaa tai aineellista vahinkoa, ei ota tosimielisesti kantaa uskontoon tai politiikkaan, eikä nykyään enää kohdistu viranomaisiin. Jäynän voi toteuttaa joko yksin tai porukassa. Oululaiset Teekkarit kisaavat paremmuudestaan Paikallisissa Jäynäkisoissa, joissa jäynätiimien välinen kekseliäisyys punnitaan tuomariston edessä, ja valittu voittaja edustaa Oulua Valtakunnallisissa Teekkarijäynäkilpailuissa. Prosessikiltakin on ollut useasti mukana viimeksi mainitussa, vaihtelevalla menestyksellä.
Lisää jäynistä voit lukea täältä.

KASTE

Oululaisessa Teekkarikasteessa fuksi pulahtaa Lasaretinväylään liukumäkeä pitkin, ja pään painuessa kokonaan veden pinnan alle, hänen fuksiutensa ”kuolee”. Vedestä nousee limbotilassa oleva olio, joka seuraavana aamuna klo 05:00 painaa yhdessä vuosikurssi- ja Teekkariyhteisö-tovereidensa kanssa hohtavan valkoisen Teekkarilakin päähänsä ensimmäistä kertaa. Näin hänestä on syntynyt täysivaltainen Teekkari. Kasteperinteet vaihtelevat Teekkarikaupunkien välillä, mutta ne sijoittuvat aina ensimmäisen opiskelijavuoden Wappuun ja herättävät suurta mielenkiintoa myös muissa. Lue lisää Teekkkarikasteesta.

KYYKKÄ

Kyykkä on vuosisatoja vanha heittopeli Karjalasta. Akateeminen Kyykkä on sen talviversio ja sen voisi sanoa olevan Teekkareiden kansallispeli, jonka MM-kilpailuissa mitellään vuosittain Tampereen Hervannassa. Pelissä heitetään kyykkämailoja eli karttuja, joilla pyritään poistamaan puiset sylinterit eli kyykät pelineliöstä mahdollisimman vähillä heitoilla. Peliä pelataan joko yksin, pareittain tai nelihenkisenä joukkueena. Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry vastaa lajin perinteiden vaalimisesta ja kehittämisestä Oulussa. Prosessikillassa tunnettu käsite ”voittamisen kulttuuri” on huhujen mukaan syntynyt timantinkovien maailmanmestari-tason kyykkääjiemme myötävaikutuksesta.

LAULAMINEN

Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin, sanotaan. Erilaiset Teekkarilaulut ovat tärkeä osa Teekkarijuhlia, joilla kohotetaan yhteistä tunnelmaa ja laulut ovatkin yleensä enemmän tai vähemmän humoristisia uudelleensanoituksia, joita ei tule ottaa turhan vakavasti. Perinteikkäimmät laulut ovat Ikuisen Teekkarin Laulu, joka lauletaan yleensä pöytäjuhlien tai vastaavan arvokkaan tilaisuuden päättymisen merkiksi, sekä Teekkarihymni, joka lauletaan hartaudella aina puolilta öin Teekkarijuhlissa. Oululaiset Teekkarit kisailevat vuosittain Laulumarathonissa sanoittamisen jalossa taidossa, ja Prosessikilta on useasti ottanut voittoja eri kategorioissa. Sanoituksia on kerätty Laulukaluun, joka lauletaan kirjaimellisesti kannesta kanteen samassa tilaisuudessa.

SITSIT

Sitsit ovat Ruotsista periytynyt akateeminen pöytäjuhla, jossa nautitaan ruoasta, juomasta, laulamisesta, yhdessäolosta ja ohjelmasta. Sitseillä on usein jokin teema, jonka mukaan pukeudutaan ja teema voi näkyä myös ohjelmassa, koristeluissa sekä tarjottavissa. Jos teemaa ei ole, pukukoodi on useimmiten miehillä tumma puku ja naisilla pikkumusta tai vastaava. Formaalista pukeutumisesta huolimatta sitsit eivät ole pönötysjuhlat, päinvastoin! Prosessikilta järjestää vuosittain lukuisia sitsejä, joita suunnataan tilaisuudesta riippuen fukseille taikka kaikille, ja sitsejä järjestetään myös muiden Teekkareiden sekä kiltojen kanssa.

SPEKSI

Improvisaatiosta, musiikista, tanssista ja huumorista koostuva interaktiivinen opiskelijavoimin toteutettu teatteriesitys, joita tehdään myös monilla muilla tieteiden aloilla. Yleisö voi vaikuttaa esitykseen huutamalla ”Omstart!”, jolloin näyttelijät improvisoivat äsken esitetyn kohtauksen uudelleen toisella tavalla, esimerkiksi uudella kielellä taikka hidastettuna. Speksin käsikirjoitukseen on usein upotettu ajankohtaista huumoria, joka tarjoaa oivia mahdollisuuksia keksiä uudenlaisia Omstartteja. Otaniemen Teekkarispeksi ja Tampereen Nääspeksi vierailevat vuosittain Oulussa, lisäksi paikallinen Pahkispeksi tuottaa useita näytöksiä aina Wapun alla.

TEEKKARILAKKI

Kansallisesti tupsulakki on ollut Teekkariuden symboli jo yli 125 vuoden ajan. Oululainen Teekkarilakki on malliltaan omaleimainen ja sen käyttöön liittyy tarkkoja perinteitä ja sääntöjä, joihin suhtaudutaan asiaankuuluvalla hartaudella mutta ei jäykkäniskaisesti. Teekkarilakki on kesähattu, jonka käyttöaika on Wapusta (1.5. klo 05:00) aina syksyn Lakinlaskijaisiin (30.9. klo 23:59) saakka, joiden ulkopuolella Lakin käyttöä voi anoa Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukselta. Prosessikiltalaisen tunnistaa “Kaikki Virtaa”-nuolesta, jonka kokardi koristaa jokaisen Prosessikillan Teekkarin lakkia.

TEMPAUKSET

Tempauksilla otetaan kantaa ja herätetään suuren yleisön kiinnostus ajankohtaiseen aiheeseen taikka ongelmaan. Tempauksilla voidaan myös kerätä rahaa yleishyödylliseen tarkoitukseen, esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Tempaus ei ole mielenosoitus, vaikka sillä voidaankin vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin joko puolesta taikka vastaan. Takana on kuitenkin aina jokin hyvä tarkoitus!  Teekkarit tempaavat yleensä isolla joukolla, erityisesti Wappuna, ja tarkoituksena on tuottaa hyvää mieltä. Tempaukset voivat olla ihan mitä tahansa, kuten saman aikaisesti koko valtakunnan tasolla tapahtuvat peruskouluvierailut tekniikan alan tunnettavuuden nostamiseksi, hyväntekeväisyys omintakeisella juhlinnalla, talkootyöt renkaidenvaihdolla, verenluovutus tai vaikkapa Wappuradion tuottaminen. Pääasia kuitenkin on, että kaikilla on hauskaa ja tärkeää asiaa saadaan ajettua eteenpäin!
Esimerkkejä tempauksista voit lukea täältä.

WAPPU

Wappu on kaikista juhlista jaloin ja tärkein. Edellistä Wappua muistellaan kaiholla ja samalla seuraava lähestyvää Wappua odotetaan innolla. Wapun perinteikkäillä ja vuosittain uudistuvilla tapahtumilla ja seremonioilla juhlistetaan lukuvuoden päättymistä ja kesän/-töiden alkamista.  Juhlaa vietetään niin oman killan, kaikkien Teekkareiden kuin muidenkin kiltojen kanssa. Wapun juhlinnassa tiivistyy yhteisöllisyyden merkitys; Wappuna radioaalloilla soivat Wappuradiot, ajankohtaista huumoria tarjoileville Wappulehdille nauretaan yhdessä lukuissa eri tapahtumissa, ja fukseista syntyy Teekkarikasteen jälkeen Teekkareita. Oululainen TeekkariWappu on elämys, joka tulee kokea. Hengissä selvitys Oululaisen TeekkariWapun merkiksi Teekkari solmii lakkinsa tupsuun yhden solmun lisää.